De darmen gered, de dogma's gesneuveld

S. Becker

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelPopulair

29 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Niet gedefinieerd
Pagina's (van-tot)2-3
Aantal pagina's2
TijdschriftTrouw
StatusGepubliceerd - 10 aug. 2011

Citeer dit