De demografische staat van Noord-Korea

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelPopulair

15 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)4-7
TijdschriftDemos: bulletin over bevolking en samenleving
Volume34
Nummer van het tijdschrift1
StatusGepubliceerd - 2018

Citeer dit