De dialecten van Ameland en Midsland in vergelijking met het Stadsfries

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

113 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)128-152
TijdschriftUs Wurk. Tydskrift foar frisistyk
Volume51
StatusGepubliceerd - 2002

Citeer dit