De dialecten van Budel, Maarheeze en Soerendonk: Limburgs of Brabants?

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelPopulair

39 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)63-75
TijdschriftAa-Kroniek
Volume41
Nummer van het tijdschrift2
StatusGepubliceerd - 2022

Citeer dit