De dinosauriërs van Amsterdam

Niels Hazeborg, I.J.J. Nieuwland

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelPopulair

Samenvatting

An analysis and deconstruction of the statues of fossil reptiles prepared for the Amsterdam Zoo Artis by its keeper of reptiles, Benjamin Bollee.
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)48-53
Aantal pagina's6
TijdschriftWonderkamer
Volume2021
Nummer van het tijdschrift4
StatusGepubliceerd - 01 dec. 2021

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'De dinosauriërs van Amsterdam'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit