De diversiteit van nematodengemeenschappen en het kompetitief exclusiebeginsel [The diversity of nematode communities and the competitive exclusion principle]

C.H.R. Heip

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Nederlands
  Pagina's (van-tot)4-10
  TijdschriftIZWO Mededelingen en Informatie
  Volume6A
  StatusGepubliceerd - 1976

  Citeer dit