De dokter en de bananenschil: de complexiteit van moppen en humor

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelProfessioneel

Originele taal-2Nederlands
TijdschriftNeerlandistiek
StatusGepubliceerd - 05 jan. 2023

Citeer dit