De domme maar vruchtbare vragen van de computerwetenschapper

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelPopulair

Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)2-2
TijdschriftE-data & Research
Volume2
Nummer van het tijdschrift4
StatusGepubliceerd - 2008

Citeer dit