De Duitse Orde in Limburg, Brabant en Vlaanderen [Review of: M. van der Eycken (1994) Leden van de Duitse Orde in de balije Biesen; M. van der Eycken (1995) Miscellanea de Juncis. Opstellen over de balije Biesen, opgedragen aan de heer H. Vandermeulen]

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieProfessioneel

322 Downloads (Pure)
Originele taal-2Niet gedefinieerd
Pagina's (van-tot)42-47
TijdschriftSIGNUM: Nieuwsbrief
Volume8
StatusGepubliceerd - 1996

Citeer dit