De dynamiek van een theorie: schaal en detail in Wadden - en Deltagebied. (Dynamics of a theory: scale and detail in the Wadden and Delta areas)

W.G. Beeftink, A. Beeftink

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelPopulair

  Originele taal-2Nederlands
  Pagina's (van-tot)81-88
  TijdschriftDe Levende Natuur
  Volume86
  StatusGepubliceerd - 1985

  Citeer dit