De economie van Holland in de periode 1650-1805: groei of achteruitgang?

J.L. van Zanden

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

213 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)562-609
TijdschriftBijdragen en Mededelingen Betreffende de Geschiedenis der Nederlanden
Volume102
StatusGepubliceerd - 1987

Citeer dit