De econoom als onrustzaaier en bestrijder van de status quo

H.P. van Dalen, A. Klamer, C.G. Koedijk

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelProfessioneel

Samenvatting

Economen worden veelvuldig in het publieke debat gehoord maar hun gedrag en uitlatingen roepen ook veel irritatie op. De clichébeelden over economen zijn niet van de lucht. Maar kloppen die beelden wel? Zijn zij, zoals sommigen beweren, vervreemd van de samenleving waarin zij leven? Op die vragen geven Harry van Dalen, Arjo Klamer en Kees Koedijk een antwoord. Economen hebben in hoge mate dezelfde waarden als de gemiddelde Nederlander, maar zij zijn wel veel meer dan de gemiddelde burger geneigd om in het belang van de maatschappij de status quo te veranderen. Dat is volgens de auteurs de bron van wrevel tussen economen en de buitenwereld.
Originele taal-2Nederlands
TijdschriftMe Judice
StatusGepubliceerd - 23 jun 2015

Citeer dit