De eerste spoorweg op Cuba

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

119 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)83-88
TijdschriftSpiegel Historiael
Volume19
StatusGepubliceerd - 1984

Citeer dit