De- en it-wurden yn it Frysk

J.F. Hoekstra, W. Visser

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijk

179 Downloads (Pure)
Originele taal-2Fries
Pagina's (van-tot)55-78
TijdschriftUs Wurk. Tydskrift foar frisistyk
Volume45
Nummer van het tijdschrift3/4
StatusGepubliceerd - 1996

Citeer dit