De Excessennota na een halve eeuw; Een bestandsopname

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijk

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)79-84
TijdschriftLeidschrift Historisch Tijdschrift
Volume31
Nummer van het tijdschrift3
StatusGepubliceerd - 2016

Citeer dit