De fascinatie voor fascisme als historische les? Design van het Derde Rijk, tentoonstelling in het Design Museum Den Bosch, 8-9-2019 tot 30-3-2020

Martijn Eickhoff, Arnold A. Witte

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)706-716
Aantal pagina's10
TijdschriftTijdschrift voor geschiedenis
Volume133
Nummer van het tijdschrift4
DOI's
StatusGepubliceerd - 2021

Citeer dit