De fersteanberens fan Frysk foar dialektsprekkers

G.R. de Vries

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Fries
  Aantal pagina's27
  TijdschriftUs Wurk. Tydskrift foar frisistyk
  StatusGepubliceerd - 2011

  Citeer dit