De financiering van de bouw van het Schielandshuis

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijk

115 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)204-234
Aantal pagina's30
TijdschriftRotterdams Jaarboekje
StatusGepubliceerd - 2014

Keywords

  • Financial History
  • Economic History
  • water management
  • The Netherlands
  • Early Modern Period

Citeer dit