De formidabele Amalia van Solms (1602-1675)

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelPopulair

Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)45-49
Aantal pagina's5
TijdschriftGeschiedenis Magazine
Volume1
Nummer van het tijdschriftjanuari 2021
StatusGepubliceerd - 22 jan. 2021

Citeer dit