De Friese 'Boerenprofessor': Realiteit of mystificatie?

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijk

395 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)101-124
Aantal pagina's24
TijdschriftDe Vrije Fries
Volume93
StatusGepubliceerd - dec 2013

Citeer dit