De Friese economie in de negentiende eeuw

J.L. van Zanden

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

1068 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)7-14
TijdschriftIt Beaken
Volume54
StatusGepubliceerd - 1992

Citeer dit