De Friese kroon in de Bourgondische machtspolitiek: een stand van zaken

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijk

Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)74-91
TijdschriftDe Vrije Fries
Volume100
StatusGepubliceerd - 10 dec. 2020

Citeer dit