De Fryske Akademy. Fryslân DOK oer 75 jier Frysk Wittenskiplik ûndersyk

A.J. Brand, P.Y.J. Boersma, J.A. Frieswijk, C. van der Meer

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelPopulair

Originele taal-2Fries
Tijdschriftomrop Fryslân
StatusGepubliceerd - 01 dec. 2013

Citeer dit