De Fryske cistersiënzerkleasters en har besit

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijk

87 Downloads (Pure)
Originele taal-2Fries
Pagina's (van-tot)24-47
Aantal pagina's24
TijdschriftDe Vrije Fries
Volume71
StatusGepubliceerd - 1991

Citeer dit