De Fryske wurdboekskriuwerij om 'e milenniumwiksel hinne: stân fan saken en perspektiven

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

233 Downloads (Pure)
Originele taal-2Fries
Pagina's (van-tot)107-126
Aantal pagina's20
TijdschriftUs Wurk. Tydskrift foar frisistyk
Volume50
StatusGepubliceerd - 2001

Citeer dit