De fyllosfeer van ondergedoken waterplanten in relatie tot nutriëntenkringloop in meren

H.J. Gons

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelPopulair

  Originele taal-2Nederlands
  Pagina's (van-tot)303
  TijdschriftVakblad voor Biologen
  Volume65
  StatusGepubliceerd - 1985

  Citeer dit