De gebroeders Van Hogendorp in Revolutie en Restauratie [Review of: Van Meerkerk (2013) De gebroeders Van Hogendorp. Botsende idealen in de kraamkamer van het Koninkrijk]

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieProfessioneel

42 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)87-90
Aantal pagina's4
TijdschriftTijdschrift voor Biografie
Volume3
Nummer van het tijdschrift2
StatusGepubliceerd - 2014

Citeer dit