De Genealogie van de Friese adel volgens Upcke van Burmania (III:) Aelua van Witmarsum en (IV:) Aelua van Bornwerd

P.N. Noomen, G. Verhoeven

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijk

7828 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)141-176
TijdschriftGenealogysk jierboek
StatusGepubliceerd - 1995

Citeer dit