De Genealogie van de Friese adel volgens Upcke van Burmania V: Abbema van Huizum

P.N. Noomen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijk

10332 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)176-186
TijdschriftGenealogysk jierboek
StatusGepubliceerd - 1996

Citeer dit