De geschiedenis herhaalt zich. Naar aanleiding van staatssecretaris Sharon Dijksma's plannen voor een taaltoets voor peuters

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelPopulair

Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)3
TijdschriftNeder-L
Nummer van het tijdschrift0703.41
StatusGepubliceerd - 2007

Citeer dit