De gevolgen van dekolonisatie voor de gewone man : van Indië tot Indonesië

E.M. Bogaerts, M. Plomp

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelPopulair

Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)33-36
TijdschriftMoesson : Onafhankelijk Indisch Tijdschrift
Volume52
Nummer van het tijdschrift11
StatusGepubliceerd - 2008

Citeer dit