De gevolgen van van enkele jaren met extreme grondwaterstanden voor de vegetatie van vochtige duinvalleien op Voorne

D. Van der Laan

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelPopulair

  Originele taal-2Nederlands
  Pagina's (van-tot)22-24
  TijdschriftDuin
  Volume2
  StatusGepubliceerd - 1979

  Citeer dit