De goederen van de abdij van Echternach in de Friese landen

P.N. Noomen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

1282 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)7-37
TijdschriftJaarboek voor Middeleeuwse Geschiedenis
Volume2
StatusGepubliceerd - 1999

Citeer dit