De gouden oere fan it provinsjebestjoer

P. Hemminga

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijk

75 Downloads (Pure)
Originele taal-2Fries
Pagina's (van-tot)18-21
Aantal pagina's4
TijdschriftDe Moanne: algemien-kultureel opinyblêd
Volume12
Nummer van het tijdschrift5
StatusGepubliceerd - 2013

Citeer dit