De gouden vogel, het levenswater en de Walewein. Over de sprookjestheorie van Maartje Draak

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

593 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)259-277
TijdschriftTijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde
Volume124
Nummer van het tijdschrift4
StatusGepubliceerd - 2008

Citeer dit