De Graaffs grote vergissing. Een antwoord

J.C.H. Blom

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

60 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)563-569
TijdschriftDe Gids
Volume148
StatusGepubliceerd - 1985

Citeer dit