De grenzen van de liefde: de geografische horizon van huwelijkspartners in de negentiende en vroege twintigste eeuw

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelProfessioneel

155 Downloads (Pure)

Samenvatting

De huwelijks- en relatiemarkt is in de loop der tijd wezenlijk veranderd. Tegenwoordig is online dating een belangrijke strategie geworden bij het zoeken naar een partner. Afstand vormt op internet geen belemmering. Dit is een groot verschil met de situatie die tot ver in de twintig-ste eeuw de norm was. Toen ging de voorkeur uit naar een partner uit de eigen gemeenschap.
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)104-107
TijdschriftGenealogie: tijdschrift voor familiegeschiedenis
Volume17
Nummer van het tijdschrift3
StatusGepubliceerd - 2011

Citeer dit