"De grootste vijanden van het Fries zijn de gewone Friezen" Het Fries en de Friese beweging in de 21ste eeuw

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelPopulair

Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)211-214
TijdschriftOnze Taal
StatusGepubliceerd - 2006

Citeer dit