De hardnekkige vooroordelen over de regionale doen+infinitief-constructie

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

471 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)282-294
TijdschriftForum der Letteren
Volume35
Nummer van het tijdschrift4
StatusGepubliceerd - 1994

Citeer dit