De heilige in Friese testamenten, 1400-1550: enkele onderzoeksperspectieven

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijk

34 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)8-14
Aantal pagina's7
TijdschriftTijdschrift voor Nederlandse Kerkgeschiedenis
Volume4
Nummer van het tijdschrift2
StatusGepubliceerd - 1992

Citeer dit