De herbewoning van de Friese kwelders en terpnamen. Een onderzoek naar mogelijke verbanden

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)86-93
TijdschriftDe Vrije Fries
Volume101
StatusGepubliceerd - 21 dec. 2021

Citeer dit