De Hersenbank

R. Ravid, D.F. Swaab

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

79 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)358-360
TijdschriftTijdschrift voor ziekenverpleging
Volume42
StatusGepubliceerd - 1988

Citeer dit