De hersenontwikkeling van het kind bij de verslaafde moeder

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

195 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)254-257
TijdschriftTGO. Tijdschrift voor Therapie, Geneesmiddel en Onderzoek
Volume11
StatusGepubliceerd - 1986

Citeer dit