De hydromeduse Gonionemus vertens A. Agassiz, de kruiskwal, voorkomend in de zeegrasvelden van het Grevelingenmeer. (Occurrence of Gonionemus vertens A. Agassis (Hydromedusae) in the eelgrass meadows of Lake Grevelingen)

C. Bakker

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelPopulair

  Originele taal-2Nederlands
  Pagina's (van-tot)2-16
  TijdschriftNatura
  Volume78
  StatusGepubliceerd - 1981

  Citeer dit