De idealen van economen staan onder druk

H.P. van Dalen, A. Klamer, C.G. Koedijk

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelProfessioneel

Samenvatting

Wat is een goede econoom? En in hoeverre staat die ver af van de econoom die vaak om advies wordt gevraagd, namelijk de academische econoom? Volgens een enquête van Van Dalen, Klamer en Koedijk krijgen in de praktijk de generalist waardering, terwijl aan de universiteit juist de specialist zijn brood verdient die druk bezig is met fondsen werven. De nadruk op publicaties in wetenschappelijke tijdschriften maakt het generalisten in de universiteit moeilijk.
Originele taal-2Nederlands
TijdschriftMe Judice
StatusGepubliceerd - 16 sep. 2015

Citeer dit