De ierappel op 'e souwe. De dialektgeografyske en fonologyske ûntjouwing fan it wurd 'ierappel' yn it Frysk

J.F. Hoekstra, K.F van der Veen, D.H. Veenstra, W. Visser

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijk

216 Downloads (Pure)
Originele taal-2Fries
Pagina's (van-tot)281-298
TijdschriftIt Beaken
Volume56
Nummer van het tijdschrift4
StatusGepubliceerd - 1994

Citeer dit