De impact van het COVID-19 virus op het dagelijkse leven van Marokkaanse migrantenouderen

S. Harroui, N. Conkova, T. Fokkema

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelProfessioneel

Samenvatting

Werkgevers scheppen met hun beleid en gedrag mogelijkheden voor ouderen om al dan niet langer door te werken, zelfs tot na de AOW-leeftijd. Hoe werkgevers omgaan met deze rol en hoe zij zich gedragen ten opzichte van oudere werknemers die doorwerken tot en na hun pensioenleeftijd is vooralsnog echter grotendeels onderbelicht gebleven in de wetenschappelijke literatuur. Redenen genoeg om daar de schijnwerper op te zetten.
Originele taal-2Nederlands
TijdschriftGeron
Volume22
Nummer van het tijdschrift2
StatusGepubliceerd - jun. 2020

Citeer dit