De Indische connectie in het werk van Adriana van Overstraten

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijk

Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)248-261
TijdschriftIndische Letteren
StatusGepubliceerd - 2013

Citeer dit