De internationale concurrentiepositie van Nederland 1973-1987

J.L. van Zanden

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

55 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)664-667
TijdschriftEconomisch-statistische Berichten
Volume74
StatusGepubliceerd - 1989

Citeer dit