De intra-Aziatische vaart: Schepen, ‘de Aziatische zeeman’ en ondergang van de VOC?

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

83 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)31-68
TijdschriftTijdschrift voor Sociale en Economische Geschiedenis
Volume8
Nummer van het tijdschrift3
DOI's
StatusGepubliceerd - 2011

Citeer dit